Artikkel

Barnearbeidets arv fra VIPS

05. January 1992
(Fra SeiersKirkens UkensNytt) Barnearbeidet i SeiersKirken har som basis de sterke prinsipper i VIPS-bevegelsen, som startet utfra den svenske Pinsebevegelse i 1984, ledet av Inger Edén. Helt fra starten ble Ann-Christin Andreassen Torp bedt om å etablere dette arbeidet i Norge. Hun ble inspirert av den frimodige satsingen på barna fra 9-års alderen og oppover.

Barnearbeidets arv fra VIPSAnn-Christins artikkel i bladet "Søndagsskolelæreren" i oktober 1985 (se pdf nedenfor) brakte dette ut til hele frikirkeligheten i Norge etter som "Søndagsskolelæreren" er organ for Norsk Søndagsskoleunion.

Det nye med VIPS er at dette konseptet tar barna på alvor som tjenere for Gud, som soldater for Jesus. VIPS er et akronym for det engelske uttrykket "Very Important Persons" ("Veldig Viktige Personer"), og utruster barna til frimodig bekjennelse av sin tro på Jesus som Frelser og Herre. "Å være Vipser er å gjøre det Jesus vil" er den første proklamasjonen som barna lærer seg. VIPS-håndboken som utkom på svensk i 1984 og i norsk oversettelse i 1986 (oversatt av Else-Marie Sjølie) presenterer for barna 12 slike proklamasjoner som de skal lære utenat. Det legges ikke noe imellom i valg av bibeltekstene.

De lærer bl.a. Salme 97:5-7: "Fjellene smelter som voks for Herren, for ham som er herre over hele jorden. Himmelen forkynner hans rettferd, alle folkene ser hans herlighet. Til skamme blir alle som dyrker bilder, som roser seg av gagnløse guder. Alle guder må bøye seg for ham."

Barna lærer seg også å holde "Vipserens preken" som består av følgende punkter, og benytter sine fingre som "huskelapper": 1) Gud skapte, 2) Menneskene valgte det onde, 3) Gud sendte sin sønn, 4) Mennesket tror på Jesus, og 5) Gud reddet mennesket. Barnearbeidets arv fra VIPSFra VIPS-håndboken

Barna lærer også hva de skal gjøre, ikke minst å bli døpt i vann, og å vinne sine kamerater for Jesus.

- Vi har gode erfaringer med at barn helt ned i 5-års-alderen blir døpt i vann, forteller Ann-Christin til UkensNytt. - I vårt eget hjem har vi oppmuntret barna til å bli døpt i vann, og legger til: - Dette må bare skje dersom barna har en tydelig og selvstendig overbevisning.

- Som VIPs-leder i Norge opplevde jeg fra starten av at barna også skulle oppmuntres til å ta imot dåpen i Den Hellige Ånd, understreker Ann-Christin. - Hvorfor skal ikke barna kunne oppleve styrken ved å be i tunger? Vi har mange vitnesbyrd om at dette har vært avgjørende for barna.

Da VIPS ble lansert i Norge skjedde det i selve storstuen for Pinsebevegelsen i Norge, Filafelfiakirken Oslo, med Norsk Søndagsskoleunions støtte. På sommeren 1985 holdt Ann-Christin den første VIPS-opplæringen på Filadelfiakirkens leirsted, Hauga i Østfold. Dette ble etterfulgt av fylkesleirer i Troms, Hordaland, Rogaland, Agderfylkene, Hedmark, Buskerud og Vestfold. Konseptet ble i 1987-1990 også presentert og brukt under parallelle konferanser for barna under de årlige Karismakonferansene i Stavanger.

VIPS-konseptet passer som hånd i hanske med Ungdom i Oppdrags satsing på "King´s Kids", en mobilisering og trening av barn helt ned i førskolealderen til radikal formidling av evangeliet gjennom dramatiseringer og sangopptredener. Dette ble lansert i Norge av Ungdom i Oppdrag og VIPS-lederen Ann-Christin Andreassen Torp under en konferanse i Salemkirken Oslo i januar 1989.

Related documents
Barna i Seierskirken
Barna
Seierskirken Lillestrøm er fortsatt en aktør i den norske samfunnsdebatten - 16 år etter at virksomheten ble avviklet.  Nå retter mediene et kritisk søkelys på den undervisning og påvirkning av barn som skjedde der.  Derfor...
Read more Posted on February 14, 2016
Veiledning for barna i menigheten - "På reise sammen"
I 1998 ble dette heftet av Lorna Jenkins utarbeidet i en midlertidig utgave for familiene i Seierskirken av barnepastor Ann-Chistin Torp, som har tett kommunikasjon med den internasjonale pinse-lederen Lorna Jenkins. Last ned PDF.
Read more Posted on December 01, 1998
Ann-Christin på TV2 om seksualundervisning i skolen
Seierskirkens barnepastor Ann-Christin Andreassen Torp uttaler seg sterkt imot utviklingen av seksualundervisningen i skolen. - Barn i første klasse skal ikke høre dette på skolen, sier hun.
Read more Posted on March 15, 1994
«Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth»
Read more Posted on December 17, 1993
Krigen om den unge generasjon
Krigen om Norges barn og unge raser for fullt. Det nyfødte barnet blir ikke spart i djevelens bestrebelser på total ødeleggelse av Norges framtid. Får han ikke drept barnet i mors liv, så prøver han i det minste...
Read more Posted on April 30, 1993
1 - 5 of 11
 

All content is copyrighted by ©Oslokirken 2021 which has no responsibility for content on external webpages which are linked from our webpages. 

Powered by Cornerstone