Artikkel

«Setter edelstenene i ditt brystskjold på plass»

27. May 1992
Den svenske frelsesoffiser og profet Roger Larsson formidlet et profetisk budskap til Jan-Aage Torp under møtene i SeiersKirken i Lillestrøm 22.-26. april.
«Setter edelstenene i ditt brystskjold på plass»

Etterpå, den 3. mai, fulgte NRK Radio opp med en riksdekkende debatt om bruken av profeti der den katolske pateren Claes Tande, den lutherske sognepresten Øystein Thelle, og pastor Jan-Aage Torp medvirket.

«Setter edelstenene i ditt brystskjold på plass»Kjeramisk eksakt kopi av yppersteprestens brystskjold

Den dramatiske profetien ble formidlet i form av en profetisk handling. I åpningsmøtet på onsdag 22. april så Roger Larsson Herrens engel komme til Jan-Aage Torp for å «löfte av din bröstsköld» (som israelittenes yppersteprest hadde på seg) ifølge rapporten i avisen SeiersTro som ble ført i pennen av redaktør Petter Wilheølmsen (se vedlagt pdf).

«Setter edelstenene i ditt brystskjold på plass»

«Herrens ord til Torp var at nå skulle han være stille til søndag formiddag for da ville Herrens engel sette den tilbake i en fornyet utgave, Søndag formiddag skjedde det i ettermøtet: Herrens engel satte den på plass, nå med sju edelstener. Herren sa at ennå manglet det fem edelstener til «bröstskölden» hadde de tolv stener som Herren ville gi. Men Torp fikk ikke lov til å sette i disse edelstener selv. En av disse fem edelstener hadde han forsøkt å sette i selv - for tidlig, sa Herren ved Roger Larsson. Det er den misjonsskolen som SeiersKirken hadde ment å starte allerede til høsten. Vent med den, sa Herren. Først må dere flytte inn i egne permanente lokaler, da kan misjonsskolen åpnes! Og Herren sa at da vil den bli et mektig redskap til Norge og til nasjonene, for å utruste en hær i endens tid.

De sju edelstener som Herren ga Torp var følgende: 

1) ærlighet innfor Gud,

2) et rent hjerte,

3) autoritet i menigheten,

4) autoritet i åndeverdenen over SeiersKirkens område,

5) mandat til å utvide menighetens territorium til hele Oslo-regionen,

6) mandat til å utgi avisen SeiersTro som et redskap for Norge,

7) et nytt lokale.

Related documents
Barna i Seierskirken
Barna
Seierskirken Lillestrøm er fortsatt en aktør i den norske samfunnsdebatten - 16 år etter at virksomheten ble avviklet.  Nå retter mediene et kritisk søkelys på den undervisning og påvirkning av barn som skjedde der.  Derfor...
Read more Posted on February 14, 2016
Veiledning for barna i menigheten - "På reise sammen"
I 1998 ble dette heftet av Lorna Jenkins utarbeidet i en midlertidig utgave for familiene i Seierskirken av barnepastor Ann-Chistin Torp, som har tett kommunikasjon med den internasjonale pinse-lederen Lorna Jenkins. Last ned PDF.
Read more Posted on December 01, 1998
Ann-Christin på TV2 om seksualundervisning i skolen
Seierskirkens barnepastor Ann-Christin Andreassen Torp uttaler seg sterkt imot utviklingen av seksualundervisningen i skolen. - Barn i første klasse skal ikke høre dette på skolen, sier hun.
Read more Posted on March 15, 1994
"Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth"
Read more Posted on December 17, 1993
Krigen om den unge generasjon
Krigen om Norges barn og unge raser for fullt. Det nyfødte barnet blir ikke spart i djevelens bestrebelser på total ødeleggelse av Norges framtid. Får han ikke drept barnet i mors liv, så prøver han i det minste...
Read more Posted on April 30, 1993
1 - 5 of 11
 

All content is copyrighted©Trossamfunnet Restoration Oslokirken 2018. Read here: Right to quote. Read here: ACAP-protected. Trossamfunnet Restoration Oslokirken has no responsibility for content on external webpages which are linked from our webpages. 

Powered by Cornerstone