Artikkel
Nyplanting og innlemmelse av menigheter

Nyplanting og innlemmelse av menigheter

Predikantkonferansen 1999
Av Jan-Aage Torp
05. February 1999
Under Pinsebevegelsens Predikantkonferanse i Filadelfia Oslo ble en fremtidsrettet resolusjon enstemmig vedtatt av mer enn 500 deltagere vedr Retningslinjer for innlemmelse og nyplanting av menigheter i Pinsebevegelsens fellesskap. Resolusjonen ble forfattet og presentert av pastor Jan-Aage Torp, og var første gang et slikt initiativ ble behandlet av norsk pinsebevegelse.

Resolusjon fra Pinsebevegelsens Predikantkonferanse 1999:

Retningslinjer for innlemmelse og planting av nye menigheter i pinsebevegelsens fellesskap

Presentert av Jan-Aage Torp

  1. Vi bygger på den forutsetning at norsk pinsebevegelse trenger å innlemme og plante nye menigheter for at hver generasjon skal bli nådd med evangeliet på en effektiv måte. Vi erkjenner imidlertid at ofte skjer nye menighetsplantinger på feilaktig grunnlag. Derfor vil vi arbeide for at pinsebevegelsens felleskap skal kunne gjøre dette på en sunn måte som blir til gavn for fellesskapet og som fører evangeliet ut til flere mennesker.
  2. Nye menighetsetableringer bør skje med utgangspunkt i, og i fullt samsvar med, eksisterende menigheter innenfor pinsebevegelsen. I så stor grad som mulig bør slike menighetsplantinger skje innenfor en modermenighets naturlige geografiske distrikt, eller i fullt samsvar med menighetene i et annet distrikt. Med "modermenighet" menes den menighetsplantende menighet. Med "geografisk distrikt" menes her f.eks. menighetene innenfor en kommune, et fylke, og/eller innenfor historisk-betingede distrikter i pinsebevegelsen (f.eks. Nedre Romerike, Øvre Romerike, Hordaland m.v.).
  3. Når innlemmelse av en eksisterende (nystartet eller tidligere etablert) menighet skal vurderes i pinsebevegelsens fellesskap, bør dette i utgangspunktet ansees som noe ønskelig og positivt. Likevel bør følgende retningslinjer følges:
  • Hvis en menighet søker opptak, og denne menigheten er blitt etablert av noen som på et eller annet grunnlagt forlot en pinsemenighet for å plante den nye menigheten, da forutsetter innlemmelsen at den tidligere menighetens eldsteråd først godkjenner innlemmelsen. (F.eks. pastor Torp i SeiersKirken Lillestrøm som i 1990 forlot Sentrum Kirken Strømmen.)  Dernest bør de andre pinsemenighetene i det naturlige geografiske distrikt vurdere saken.
  • Ved vurderingen av om en menighet kan innlemmes i pinsebevegelsens fellesskap, bør det legges vekt på om denne menigheten har et læregrunnlag som i hovedsak er i samsvar med de øvrige pinsemenighetene regionalt og nasjonalt. Likeledes bør det legges vekt på at uheldige forhold i relasjoner til andre menigheter er avklaret og oppgjort.
  • Når en menighet på ovennevnte grunnlag er innlemmet, vil den få fulle rettigheter i pinsebevegelsen, dvs. med rett til styreverv i fellestiltak, deltagelse i PYM osv.

Nedenfor er lagt til de bearbeidede retningslinjer som ble presentert av Terje Hegertun under Predikantkonferansen i februar 2001, og som Jan-Aage Torp slutter seg helhjertet til.

Related documents
Barna i Seierskirken
Barna
Seierskirken Lillestrøm er fortsatt en aktør i den norske samfunnsdebatten - 16 år etter at virksomheten ble avviklet.  Nå retter mediene et kritisk søkelys på den undervisning og påvirkning av barn som skjedde der.  Derfor...
Read more Posted on February 14, 2016
Veiledning for barna i menigheten - "På reise sammen"
I 1998 ble dette heftet av Lorna Jenkins utarbeidet i en midlertidig utgave for familiene i Seierskirken av barnepastor Ann-Chistin Torp, som har tett kommunikasjon med den internasjonale pinse-lederen Lorna Jenkins. Last ned PDF.
Read more Posted on December 01, 1998
Ann-Christin på TV2 om seksualundervisning i skolen
Seierskirkens barnepastor Ann-Christin Andreassen Torp uttaler seg sterkt imot utviklingen av seksualundervisningen i skolen. - Barn i første klasse skal ikke høre dette på skolen, sier hun.
Read more Posted on March 15, 1994
«Jeg vil ligne Daniel, og jeg vil ligne Ruth»
Read more Posted on December 17, 1993
Krigen om den unge generasjon
Krigen om Norges barn og unge raser for fullt. Det nyfødte barnet blir ikke spart i djevelens bestrebelser på total ødeleggelse av Norges framtid. Får han ikke drept barnet i mors liv, så prøver han i det minste...
Read more Posted on April 30, 1993
1 - 5 of 11
 

All content is copyrighted by ©Oslokirken 2021 which has no responsibility for content on external webpages which are linked from our webpages. 

Powered by Cornerstone